Электрондук китепкананалар

  • Кыргызстандын Китепкана-Маалымат Консорциуму тарабынан берилген маалыматтык материалдар долбоордун катышуучуларынын жеке кабинеттеринде жеткиликтүү
  • ЛитРес китепканасынын китептерин акысыз алуу жагын Россиянын Бишкектеги илим жана маданият борбору көрсөтөт.
  • Ар кандай форматтагы окуу материалдары долбоордун "Усулдук кабинетинде" жайгаштырылып, бардык катышуучуларга жеткиликтүү. Аталган кабинетке кирүү материалдын автору тарабынан жөнгө салынат.