«Электрондук мектеп» программасы (акысыз программа)

«Электрондук мектеп» программасы
«Электрондук мектеп» программасы боюнча пайдаланууга бериле турган модулдар:
 • Электрондук класстык журнал (ар бир сабак боюнча жана/же жыйынтык аттестациясы);
 • Окуучулардын электрондук күндөлүктөрү;
 • Отчеттуулуктун электрондук формалары;
 • Сабактардын электрондук тизмеси;
 • Мектепте кадрлар ишин автоматизациялоо;
 • Сайттын ар түрдүү бөлүмдөрүндө сурап-билүү маалыматтары;
 • Сайттагы мектеп психологдорунун маалымат таркатуу режиминде иш алып баруусу;
 • Балдардын жана жаштардын укуктук маалымат берүү борборунун маалымат берүү режиминде иш алып баруусу;
 • Окуучулардын электрондук кабинеттерине үй тапшырмаларын, усулдук материалдарды, класстык иш-чаралардын пландарын жана жыйынтыктарын, жай мезгилине карата тапшырмаларды жана массалык кабар берүүгө багытталган башка материалдарды жөнөтүү;
 • Мектеп психологдорунун сайтынын маалымат таркатуу режиминде иш алып баруусу;
 • Балдардын жана жаштардын укуктук маалымат берүү борборунун маалымат таркатуу режиминде иш алып баруусу.
Мектеп окутуучуларына жана жетекчилигине электрондук кабинеттер акысыз берилет.

«Электрондук мектеп» программасы (акысыз программа)
«Электрондук мектеп» программасы
«Электрондук мектеп» программасы боюнча пайдаланууга бериле турган модулдар:

- Электрондук класстык журнал (ар бир сабак боюнча жана/же жыйынтык аттестациясы);

- Окуучулардын электрондук күндөлүктөрү;

- Отчеттуулуктун электрондук формалары;

- Сабактардын электрондук тизмеси;

- Мектепте кадрлар ишин автоматизациялоо;

- Сайттын ар түрдүү бөлүмдөрүндө сурап-билүү маалыматтары;

- Сайттагы мектеп психологдорунун маалымат таркатуу режиминде иш алып баруусу;

- Балдардын жана жаштардын укуктук маалымат берүү борборунун маалымат берүү режиминде иш алып баруусу;

- Окуучулардын электрондук кабинеттерине үй тапшырмаларын, усулдук материалдарды, класстык иш-чаралардын пландарын жана жыйынтыктарын, жай мезгилине карата тапшырмаларды жана массалык кабар берүүгө багытталган башка материалдарды жөнөтүү;

- Мектеп психологдорунун сайтынын маалымат таркатуу режиминде иш алып баруусу;

- Балдардын жана жаштардын укуктук маалымат берүү борборунун маалымат таркатуу режиминде иш алып баруусу.

Мектеп окутуучуларына жана жетекчилигине электрондук кабинеттер акысыз берилет.

«Интерактивдүү мектеп» программасы

«Интерактивдүү мектеп» программасы
«Интерактивдүү мектеп» программасы боюнча пайдаланууга бериле турган модулдар – булар «Электрондук мектеп» программасына тийиштүү бардык модулдар жана ага кошумча:
 • Окутуучулар менен окуучулардын жана алардын ата-энелеринин электрондук кабинеттер аркылуу түз өз ара кызматташуусуна болгон мүмкүнчүлүк;
 • Окуучулардын жана алардын ата-энелеринин мектеп жетекчилиги менен электрондук кабинеттер аркылуу түз өз ара кызматташуусуна болгон мүмкүнчүлүк;
 • Видеосабактар, окутуп үйрөтүүчү онлайн материалдар;
 • Интерактивдүү сурамжылоо жүргүзүүлөр, добуш берүүлөр;
 • Көрсөтүлүүчү кызматтардын уюлдук версиялары жана уюлдук колдонмолору;
 • Мектептен маалымкаттарды жана башка маалыматтарды алуу үчүн электрондук сурамдар;
 • Электрондук китепканалардын ресурстарынын жеткиликтүүлүгү;
 • Балдардын чыгармачылыгынын арт-галереясы;
 • Профессионалдуу жабык форум;
 • Жетишкендиктер тууралуу электрондук такта (эң мыкты дилбаяндар, усулдар жана видеосабактар, олимпиадалардагы жана мелдештердеги жеңүүлөр ж.б.у.с.).
 • Мектеп өкүлчүлүгү интернет түйүнүндө (мектеп сайты);
 • Мектеп психологдорунун сайтынын консультация жана диагностика жүргүзүү режиминде иш алып баруусу;
 • Балдардын жана жаштардын укуктук маалымат берүү борборунун консультация жүргүзүү режиминде иш алып баруусу;
 • Электрондук музейде экскурсияларды уюштуруу: түйүндөгү ресурстарга карата шилтемелер жана мектептерде өздүк ресурстарды түзүү.
Мектеп окутуучуларына жана жетекчилигине электрондук кабинеттер акысыз берилет.

Программанын иштөөсү үчүн минималдуу талаптар: мектепте интернет түйүнүнө туташтырылган жок дегенде бир компьютердик классынын бар болушу.

«Электрондук мектеп» программасынын тейлөө кызматын көрүп жаткан мектеп «Интерактивдүү мектеп» деңгээлинин минималдуу талаптарына жооп берүүгө жетишкен учурда, «Интерактивдүү мектеп» программасынын тейлөө кызматынын деңгээлине жеңил эле которула алат.

«Интерактивдүү мектеп» программасы
Программа «Интерактивная школа»
«Интерактивдүү мектеп» программасы боюнча пайдаланууга бериле турган модулдар – булар «Электрондук мектеп» программасына тийиштүү бардык модулдар жана ага кошумча:

- Окутуучулар менен окуучулардын жана алардын ата-энелеринин электрондук кабинеттер аркылуу түз өз ара кызматташуусуна болгон мүмкүнчүлүк;

- Окуучулардын жана алардын ата-энелеринин мектеп жетекчилиги менен электрондук кабинеттер аркылуу түз өз ара кызматташуусуна болгон мүмкүнчүлүк;

- Видеосабактар, окутуп үйрөтүүчү онлайн материалдар;

- Интерактивдүү сурамжылоо жүргүзүүлөр, добуш берүүлөр;

- Көрсөтүлүүчү кызматтардын уюлдук версиялары жана уюлдук колдонмолору;

- Мектептен маалымкаттарды жана башка маалыматтарды алуу үчүн электрондук сурамдар;

- Электрондук китепканалардын ресурстарынын жеткиликтүүлүгү;

- Балдардын чыгармачылыгынын арт-галереясы;

- Профессионалдуу жабык форум;

- Жетишкендиктер тууралуу электрондук такта (эң мыкты дилбаяндар, усулдар жана видеосабактар, олимпиадалардагы жана мелдештердеги жеңүүлөр ж.б.у.с.).

- Мектеп өкүлчүлүгү интернет түйүнүндө (мектеп сайты);

- Мектеп психологдорунун сайтынын консультация жана диагностика жүргүзүү режиминде иш алып баруусу;

- Балдардын жана жаштардын укуктук маалымат берүү борборунун консультация жүргүзүү режиминде иш алып баруусу;

- Электрондук музейде экскурсияларды уюштуруу: түйүндөгү ресурстарга карата шилтемелер жана мектептерде өздүк ресурстарды түзүү.

Мектеп окутуучуларына жана жетекчилигине электрондук кабинеттер акысыз берилет.
Программанын иштөөсү үчүн минималдуу талаптар: мектепте интернет түйүнүнө туташтырылган жок дегенде бир компьютердик классынын бар болушу.
«Электрондук мектеп» программасынын тейлөө кызматын көрүп жаткан мектеп «Интерактивдүү мектеп» деңгээлинин минималдуу талаптарына жооп берүүгө жетишкен учурда, «Интерактивдүү мектеп» программасынын тейлөө кызматынын деңгээлине жеңил эле которула алат.

«Коопсуз мектеп» (иштелип чыгууда)

«Коопсуз мектеп» программасы
«Коопсуз мектеп» программасы боюнча пайдаланууга бериле турган модулдар – булар «Электрондук мектеп» программасына тийиштүү бардык модулдар жана ошондой эле «Интерактивдүү мектеп» программасына тийиштүү бардык модулдар жана ага кошумча:
 • Электрондук буфет. Сандык жана сапаттык көрсөткүчтөрү боюнча электрондук буфеттин каражаттарынын сарпталышынын статистикасы*;
 • Мектеп китепканасында китепканалык каттоону автоматизациялоо*. Электрондук китепкана ресурстарынын мектеп окуучуларына жана окутуучуларына болгон жеткиликтүүлүгү;
 • Мектеп психологдорунун сайтынын психологиялык жардам көрсөтүү жана кайра калыбына келтирүү режиминде иш алып баруусу;
 • Мектеп территориясына кирүүнү контролдоо системалары*;
 • Видеобайкоо жүргүзүү системалары*;
 • Электрондук медициналык кабинет. Мектеп окуучуларынын жана персоналынын ден-соолугун сактоо жана жакшыртуу боюнча мектептин медициналык кызматкерлеринин маалыматтарына жана сунуштамаларына болгон жеткиликтүүлүк*;
 • Чындыкты четтетилген түрдө текшерүү максатында окуучулардын инсандуулугун далдаштыруу үчүн колдонулуучу пластикалык карталар.

* Эскертүү: «Жылдызча» белгиси менен белгиленген модулдар ырааты менен, мектеп үчүн ыңгайлуу тартипте пайдаланууга киргизилиши мүмкүн.


«Коопсуз мектеп» программасы автоматизациянын мындан да жогорураак деңгээлин киргизүүгө, ошондой эле балдардын окуу жайдын ичиндеги кызматтар үчүн эсептешүүгө нак акчалай каражаттарды пайдалануусун бир кыйла кыскартууга мүмкүндүк берет, ал эми ал болсо мектеп рэкетизми тууралуу маселелердин жагдайларын жакшыртууга түрткү берет. Кирүүнү контролдоо системалары мектеп территориясына чоочун адамдардын кирүү мүмкүнчүлүктөрүн төмөндөтүп, окуучулардын мектепке келүүсүн автоматтык түрдө контролдоону уюштурууга мүмкүндүк берет. Психологиялык жардам көрсөтүүнүн онлайн кызматы окуучулардын коллективинде жана педагогдор курамында көйгөйлүү маселелерин эрте баскычында таап чыгууга жана ошондой эле аларды жок кылууга жана терс кесепеттердин келип чыгуусун азайтууга карата иш-чараларды өз убагында колдонууга мүмкүндүк берет.

Мектеп окутуучуларына жана жетекчилигине электрондук кабинеттер акысыз берилет.

Пластикалык карталар баланын өтүү учурунда алмаштырылып берилет:
А) төмөнкү мектептен орто мектепке;
Б) орто мектептен жогорку мектепке.

Карталарды алмаштыруу анын ээсинин санарип фотосун так визуалдуу түрдө далдаштыруу үчүн керектелет.«Электрондук мектеп» же «Интерактивдүү мектеп» программаларынын тейлөө кызматын көрүп жаткан мектеп «Коопсуз мектеп» программасынын тейлөө деңгээлине жеңил эле которула алат.

«Коопсуз мектеп» (иштелип чыгууда)
Программа «Безопасная школа»
«Коопсуз мектеп» программасы боюнча пайдаланууга бериле турган модулдар – булар «Электрондук мектеп» программасына тийиштүү бардык модулдар жана ошондой эле «Интерактивдүү мектеп» программасына тийиштүү бардык модулдар жана ага кошумча:

- Электрондук буфет. Сандык жана сапаттык көрсөткүчтөрү боюнча электрондук буфеттин каражаттарынын сарпталышынын статистикасы*;

- Мектеп китепканасында китепканалык каттоону автоматизациялоо*. Электрондук китепкана ресурстарынын мектеп окуучуларына жана окутуучуларына болгон жеткиликтүүлүгү;

- Мектеп психологдорунун сайтынын психологиялык жардам көрсөтүү жана кайра калыбына келтирүү режиминде иш алып баруусу;

- Мектеп территориясына кирүүнү контролдоо системалары*;

- Видеобайкоо жүргүзүү системалары*;

- Электрондук медициналык кабинет. Мектеп окуучуларынын жана персоналынын ден-соолугун сактоо жана жакшыртуу боюнча мектептин медициналык кызматкерлеринин маалыматтарына жана сунуштамаларына болгон жеткиликтүүлүк*;

- Чындыкты четтетилген түрдө текшерүү максатында окуучулардын инсандуулугун далдаштыруу үчүн колдонулуучу пластикалык карталар.

* Эскертүү: «Жылдызча» белгиси менен белгиленген модулдар ырааты менен, мектеп үчүн ыңгайлуу тартипте пайдаланууга киргизилиши мүмкүн.
«Коопсуз мектеп» программасы автоматизациянын мындан да жогорураак деңгээлин киргизүүгө, ошондой эле балдардын окуу жайдын ичиндеги кызматтар үчүн эсептешүүгө нак акчалай каражаттарды пайдалануусун бир кыйла кыскартууга мүмкүндүк берет, ал эми ал болсо мектеп рэкетизми тууралуу маселелердин жагдайларын жакшыртууга түрткү берет. Кирүүнү контролдоо системалары мектеп территориясына чоочун адамдардын кирүү мүмкүнчүлүктөрүн төмөндөтүп, окуучулардын мектепке келүүсүн автоматтык түрдө контролдоону уюштурууга мүмкүндүк берет. Психологиялык жардам көрсөтүүнүн онлайн кызматы окуучулардын коллективинде жана педагогдор курамында көйгөйлүү маселелерин эрте баскычында таап чыгууга жана ошондой эле аларды жок кылууга жана терс кесепеттердин келип чыгуусун азайтууга карата иш-чараларды өз убагында колдонууга мүмкүндүк берет.
Мектеп окутуучуларына жана жетекчилигине электрондук кабинеттер акысыз берилет.
Пластикалык карталар баланын өтүү учурунда алмаштырылып берилет:
А) төмөнкү мектептен орто мектепке;
Б) орто мектептен жогорку мектепке.
Карталарды алмаштыруу анын ээсинин санарип фотосун так визуалдуу түрдө далдаштыруу үчүн керектелет.
«Электрондук мектеп» же «Интерактивдүү мектеп» программаларынын тейлөө кызматын көрүп жаткан мектеп «Коопсуз мектеп» программасынын тейлөө деңгээлине жеңил эле которула алат.