Өнөктөштөр үчүн

 • Урматтуу катышуучулар жана достор!

 • Биз сиздерге «Ачык мектеп» долбоорунда катышууну чечкениңиздер үчүн чын жүрөгүбүздөн ыраазычылык билдиребиз!

 • Биз сиздерди уникалдуу курал менен жабдыйбыз , ал сиздерге порталдын максаттуу аудиториясына өзүңүздөрдүн ишмердүүлүгүңөр жөнүндө даректүү айтып берүүгө, ошондой эле биздин өлкөбүздөгү билим берүү системасынын өнүгүшүнө өз салымыңыздарды кошууга мүмкүндүк берет.

 • Биздин тайпа корголгон иш кагаздарын айлантуу системаларын жана билим берүүнүн маалымат системаларын түзүү чөйрөсүндө көп жылдык ийгиликтүү иш тажрыйбага ээ.

 • «Ачык мектеп» порталынын беттеринде биз Сиздер үчүн эмне кылып берүүгө даярбыз:

 • Сиздердин уюмуңуздар (мекемеңиздер) тууралуу маалыматтарды жайгаштыруу;

 • Сиздердин уюмуңуздар (мекемеңиздер) тууралуу маалыматтарды жайгаштыруу;

 • Порталдын беттеринде керектүүлүгүнө жараша Сиздердин уюмуңуздар (мекемеңиздер) тууралуу жаңылыктарды жайгаштыруу;

 • • Сиздердин уюмуңуздар (мекемеңиздер) үчүн электрондук кабинет берүү, анын жардамы менен Сиздер өзүңүздөр тууралуу маалыматтарды өз алдынча өзгөртүп, жаңылыктарды жайгаштырып, ошондой эле порталдын максаттуу аудиториясы менен долбоордун белгиленген регламентинин (ал өнөктөштүк келишимдин тийиштүү бөлүмдөрүндө аныкталат) чегинде иш алып бара аласыздар;

 • Сиздердин уюмуңуздарды (мекемеңиздерди) биздин портал аркылуу башка ыкмалардын жардамы менен алга жылдыруу.

 • Порталдын колдонуучуларына сапаттуу кызматтарды, продукцияларды жана маалыматтарды берип көрсөтө ала турган уюмдарды (мекемелерди) кызматташууга чакырабыз.

 • Эгерде сиздер долбоорго кошулууну чечсеңиздер, zaotartip@gmail.com электрондук дареги боюнча катышуу үчүн арызыңыздарды калтырыңыздар же байланыш телефондору (в боюнча чалыңыздар (жумуш убактысында 9:00дөн 17:00гө чейин).

Урматтуу катышуучулар жана достор!

Биз сиздерге «Ачык мектеп» долбоорунда катышууну чечкениңиздер үчүн чын жүрөгүбүздөн ыраазычылык билдиребиз!

Биз сиздерди уникалдуу курал менен жабдыйбыз , ал сиздерге порталдын максаттуу аудиториясына өзүңүздөрдүн ишмердүүлүгүңөр жөнүндө даректүү айтып берүүгө, ошондой эле биздин өлкөбүздөгү билим берүү системасынын өнүгүшүнө өз салымыңыздарды кошууга мүмкүндүк берет.

Биздин тайпа корголгон иш кагаздарын айлантуу системаларын жана билим берүүнүн маалымат системаларын түзүү чөйрөсүндө көп жылдык ийгиликтүү иш тажрыйбага ээ.

«Ачык мектеп» порталынын беттеринде биз Сиздер үчүн эмне кылып берүүгө даярбыз:

Сиздердин уюмуңуздар (мекемеңиздер) тууралуу маалыматтарды жайгаштыруу;

Сиздердин уюмуңуздар (мекемеңиздер) тууралуу маалыматтарды жайгаштыруу;

Порталдын беттеринде керектүүлүгүнө жараша Сиздердин уюмуңуздар (мекемеңиздер) тууралуу жаңылыктарды жайгаштыруу;

• Сиздердин уюмуңуздар (мекемеңиздер) үчүн электрондук кабинет берүү, анын жардамы менен Сиздер өзүңүздөр тууралуу маалыматтарды өз алдынча өзгөртүп, жаңылыктарды жайгаштырып, ошондой эле порталдын максаттуу аудиториясы менен долбоордун белгиленген регламентинин (ал өнөктөштүк келишимдин тийиштүү бөлүмдөрүндө аныкталат) чегинде иш алып бара аласыздар;

Сиздердин уюмуңуздарды (мекемеңиздерди) биздин портал аркылуу башка ыкмалардын жардамы менен алга жылдыруу.

Порталдын колдонуучуларына сапаттуу кызматтарды, продукцияларды жана маалыматтарды берип көрсөтө ала турган уюмдарды (мекемелерди) кызматташууга чакырабыз.

Эгерде сиздер долбоорго кошулууну чечсеңиздер, zaotartip@gmail.com электрондук дареги боюнча катышуу үчүн арызыңыздарды калтырыңыздар же байланыш телефондору (в боюнча чалыңыздар (жумуш убактысында 9:00дөн 17:00гө чейин).

Өнөктөштөр үчүн

 • Урматтуу катышуучулар жана достор!

 • Биз сиздерге «Ачык мектеп» долбоорунда катышууну чечкениңиздер үчүн чын жүрөгүбүздөн ыраазычылык билдиребиз!

 • Биз сиздерди уникалдуу курал менен жабдыйбыз , ал сиздерге порталдын максаттуу аудиториясына өзүңүздөрдүн ишмердүүлүгүңөр жөнүндө даректүү айтып берүүгө, ошондой эле биздин өлкөбүздөгү билим берүү системасынын өнүгүшүнө өз салымыңыздарды кошууга мүмкүндүк берет.

 • Биздин тайпа корголгон иш кагаздарын айлантуу системаларын жана билим берүүнүн маалымат системаларын түзүү чөйрөсүндө көп жылдык ийгиликтүү иш тажрыйбага ээ.

 • «Ачык мектеп» порталынын беттеринде биз Сиздер үчүн эмне кылып берүүгө даярбыз:

 • Сиздердин уюмуңуздар (мекемеңиздер) тууралуу маалыматтарды жайгаштыруу;

 • Сиздердин уюмуңуздар (мекемеңиздер) тууралуу маалыматтарды жайгаштыруу;

 • Порталдын беттеринде керектүүлүгүнө жараша Сиздердин уюмуңуздар (мекемеңиздер) тууралуу жаңылыктарды жайгаштыруу;

 • • Сиздердин уюмуңуздар (мекемеңиздер) үчүн электрондук кабинет берүү, анын жардамы менен Сиздер өзүңүздөр тууралуу маалыматтарды өз алдынча өзгөртүп, жаңылыктарды жайгаштырып, ошондой эле порталдын максаттуу аудиториясы менен долбоордун белгиленген регламентинин (ал өнөктөштүк келишимдин тийиштүү бөлүмдөрүндө аныкталат) чегинде иш алып бара аласыздар;

 • Сиздердин уюмуңуздарды (мекемеңиздерди) биздин портал аркылуу башка ыкмалардын жардамы менен алга жылдыруу.

 • Порталдын колдонуучуларына сапаттуу кызматтарды, продукцияларды жана маалыматтарды берип көрсөтө ала турган уюмдарды (мекемелерди) кызматташууга чакырабыз.

 • Эгерде сиздер долбоорго кошулууну чечсеңиздер, zaotartip@gmail.com электрондук дареги боюнча катышуу үчүн арызыңыздарды калтырыңыздар же байланыш телефондору (в боюнча чалыңыздар (жумуш убактысында 9:00дөн 17:00гө чейин).

Урматтуу катышуучулар жана достор!

Биз сиздерге «Ачык мектеп» долбоорунда катышууну чечкениңиздер үчүн чын жүрөгүбүздөн ыраазычылык билдиребиз!

Биз сиздерди уникалдуу курал менен жабдыйбыз , ал сиздерге порталдын максаттуу аудиториясына өзүңүздөрдүн ишмердүүлүгүңөр жөнүндө даректүү айтып берүүгө, ошондой эле биздин өлкөбүздөгү билим берүү системасынын өнүгүшүнө өз салымыңыздарды кошууга мүмкүндүк берет.

Биздин тайпа корголгон иш кагаздарын айлантуу системаларын жана билим берүүнүн маалымат системаларын түзүү чөйрөсүндө көп жылдык ийгиликтүү иш тажрыйбага ээ.

«Ачык мектеп» порталынын беттеринде биз Сиздер үчүн эмне кылып берүүгө даярбыз:

Сиздердин уюмуңуздар (мекемеңиздер) тууралуу маалыматтарды жайгаштыруу;

Сиздердин уюмуңуздар (мекемеңиздер) тууралуу маалыматтарды жайгаштыруу;

Порталдын беттеринде керектүүлүгүнө жараша Сиздердин уюмуңуздар (мекемеңиздер) тууралуу жаңылыктарды жайгаштыруу;

• Сиздердин уюмуңуздар (мекемеңиздер) үчүн электрондук кабинет берүү, анын жардамы менен Сиздер өзүңүздөр тууралуу маалыматтарды өз алдынча өзгөртүп, жаңылыктарды жайгаштырып, ошондой эле порталдын максаттуу аудиториясы менен долбоордун белгиленген регламентинин (ал өнөктөштүк келишимдин тийиштүү бөлүмдөрүндө аныкталат) чегинде иш алып бара аласыздар;

Сиздердин уюмуңуздарды (мекемеңиздерди) биздин портал аркылуу башка ыкмалардын жардамы менен алга жылдыруу.

Порталдын колдонуучуларына сапаттуу кызматтарды, продукцияларды жана маалыматтарды берип көрсөтө ала турган уюмдарды (мекемелерди) кызматташууга чакырабыз.

Эгерде сиздер долбоорго кошулууну чечсеңиздер, zaotartip@gmail.com электрондук дареги боюнча катышуу үчүн арызыңыздарды калтырыңыздар же байланыш телефондору (в боюнча чалыңыздар (жумуш убактысында 9:00дөн 17:00гө чейин).