Проекттин ресурсттары

Ресурсы проекта

Электрондук китепканалар

Ресурс жүргүзүлүп, өлкө боюнча 120 КР Китепкана-информациялык консорциумуна кирген китепканалары аркылуу толуктооп турат.

Кабинет психологической службыы

Өз кызматын онлайн режиминде ишке ашыруу үчүн, мектеп психологтор үчүн «Ачык мектеп» проекттин ресурсттарын колдонууга мүмкүнчүлүк берилет.

Балдар жана жаштар үчүн укук информация центри

Ар кандай жаштагы балдарга закон жана укук жөнүндөгү информацияны алар үчүн түшүнүктүү жана кызыктуу баяндоосуна келтирилип, алардын юридикалык сабаттуулугун жогорулатуу үчүн мүмкүндүк берилет.

Видеосабактар, онлайн окутуу материалдар

Ресурс ичинде интернет тармагына жеткиликтүү кенен материалдар, жана биздин мугалимдер менен партнердук организациялар менен түзүлүгөн өз материалдары бар болот.
Ресурстарга шилтемелери тармагындагы китепкана жана мектеп менен проекттин партнерлору болуп түзүлүгөн биздин өлкө жана дүйнө өлкөлөр музейлери жана кызыктырардык нерселер жөнүндө өз материалдары.

Мектеп өкүлдүгү интернет тармагында (долбоордогу мектептин баракчасы)

ЖАКЫНДА!
Мектеп жөнүндөгү информацияны өз баракка жайгашууга мүмкүнчүлүк болот. Ресурсту толуктооп, жаңыртууга жогорку класстын окуучуларына жана ошондой эле мектеп мугалимдерине мүмкүн (окуу жай чечими аркылуу).

Интерактивдүү сурамжылоо, добуш берүү

ЖАКЫНДА!
Портал коомдун кандайдыр бир суроо боюнча ой-пикирлерин билгиңиз келеби? Сурамжылоо түзгүлө! Бүт добуш берүүлөр, сурамжылоолор анонимдүү режиминде өткөзүлөт. Ресурс катталган гана колдонуучуларга ачык.

Электрондук ардак тактасы

ЖАКЫНДА!
Эң мыкты балдар, мугалимдер жана алардын жетишкендиктери ушул ресурста белгиленет! Бул – мыкты окуу, ошондой эле спорттогу жетишкендиктер, конкурсттардагы, олимпиада жана башка иш-чарадагы жеңиштер.

Балдар чыгармачылык арт-галереясы

ЖАКЫНДА!
Ар бир бала – сүрөтчү! Биздин галереябыз силердин балдарыңарга өз персоналдык көргөзмөсүн уюштурууга же чыгармачылык конкурстардын катышуучусу болууга мүмкүндүк берет!