Ата-энелер үчүн

 1. • Mektep24.kg порталы – бул педагогдор коллективи менен мектеп менеджментинин виртуалдык мейкиндикте түз өз ара кызматташуусу;

 2. • Сиздердин балдарыңыздар жаңы маалымат технологияларынын артыкчылыктарын колдонуучу билим берүүнүн заманбап ыкмаларын пайдалана алышат;

 3. • Эгерде балаңыз сабактарды ооруга байланыштуу аргасыз калтырса же алыска кеткен учурда, порталдын функционалы ага мектеп материалын четтетилген түрдө окуп чыгууга мүмкүндүк бере алат. «Ачык мектеп» интернет түйүнүнө кирүүгө мүмкүн болгон бардык жерде жана ар дайым иш алып барат;

 4. • Сиздер баланын мектеп жашоосу тууралуу маселелер боюнча сурамжылоо жүргүзүүдө жана добуш берүүдө катышууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар;

 5. • Порталдын мүмкүнчүлүктөрү ата-энелерге ыкчам маалыматтарды жана баланын сабактарга жетишүүсү жана мектепке келүүсү боюнча аналитиканы берип турууга мүмкүндүк берет;

 6. • Порталдын жардамы менен сиздин балаңыздын жана сиздин үйбүлөңүздүн психологиялык жана юридикалык жардам алууга жана адистердин сунуштамаларын онлайн алууга мүмкүнчүлүктөрү болот;

 7. • Порталдын эң маанилүү бир айырмалоочу өзгөчөлүгү болуп ресурста эркин катталуунун жоктугу эсептелет. Балдар менен түз иш алып баруучу бардык адамдар бул долбоор боюнча иштөөчү билим берүү жана маданият мекемелер аркылуу катталышат. Бул болсо баланын коопсуздугуна жана анын өнүгүүсүнүн туура багыт алуусуна кепилдик берет;

 8. • Көп тилдүү контенттин өнүгүүсү баланын порталда көрсөтүлгөн тилдерди жакшыраак жана эртерээк үйрөнүүсүнө жардам берет;

 9. • Балдардын жана жаштардын китепканаларынын ресурстарын ишке кошуу аларга баланын четтетилген түрдө кире алышына, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Китепканалык-маалыматтык консорциуму жана анын аймактардагы бөлүмдөрү менен өткөрүлүүчү маданият иш-чараларында катышууга мүмкүндүк берет;

 10. • Долбоордо катышуунун арзан баасы. Кызмат көрсөтүү программалары тууралуу толук маалыматты бул жерден караңыздар.

• Mektep24.kg порталы – бул педагогдор коллективи менен мектеп менеджментинин виртуалдык мейкиндикте түз өз ара кызматташуусу;

• Сиздердин балдарыңыздар жаңы маалымат технологияларынын артыкчылыктарын колдонуучу билим берүүнүн заманбап ыкмаларын пайдалана алышат;

• Эгерде балаңыз сабактарды ооруга байланыштуу аргасыз калтырса же алыска кеткен учурда, порталдын функционалы ага мектеп материалын четтетилген түрдө окуп чыгууга мүмкүндүк бере алат. «Ачык мектеп» интернет түйүнүнө кирүүгө мүмкүн болгон бардык жерде жана ар дайым иш алып барат;

• Сиздер баланын мектеп жашоосу тууралуу маселелер боюнча сурамжылоо жүргүзүүдө жана добуш берүүдө катышууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар;

• Порталдын мүмкүнчүлүктөрү ата-энелерге ыкчам маалыматтарды жана баланын сабактарга жетишүүсү жана мектепке келүүсү боюнча аналитиканы берип турууга мүмкүндүк берет;

• Порталдын жардамы менен сиздин балаңыздын жана сиздин үйбүлөңүздүн психологиялык жана юридикалык жардам алууга жана адистердин сунуштамаларын онлайн алууга мүмкүнчүлүктөрү болот;

• Порталдын эң маанилүү бир айырмалоочу өзгөчөлүгү болуп ресурста эркин катталуунун жоктугу эсептелет. Балдар менен түз иш алып баруучу бардык адамдар бул долбоор боюнча иштөөчү билим берүү жана маданият мекемелер аркылуу катталышат. Бул болсо баланын коопсуздугуна жана анын өнүгүүсүнүн туура багыт алуусуна кепилдик берет;

• Көп тилдүү контенттин өнүгүүсү баланын порталда көрсөтүлгөн тилдерди жакшыраак жана эртерээк үйрөнүүсүнө жардам берет;

• Балдардын жана жаштардын китепканаларынын ресурстарын ишке кошуу аларга баланын четтетилген түрдө кире алышына, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Китепканалык-маалыматтык консорциуму жана анын аймактардагы бөлүмдөрү менен өткөрүлүүчү маданият иш-чараларында катышууга мүмкүндүк берет;

• Долбоордо катышуунун арзан баасы. Кызмат көрсөтүү программалары тууралуу толук маалыматты бул жерден караңыздар.

Ата-энелер үчүн

 1. • Mektep24.kg порталы – бул педагогдор коллективи менен мектеп менеджментинин виртуалдык мейкиндикте түз өз ара кызматташуусу;

 2. • Сиздердин балдарыңыздар жаңы маалымат технологияларынын артыкчылыктарын колдонуучу билим берүүнүн заманбап ыкмаларын пайдалана алышат;

 3. • Эгерде балаңыз сабактарды ооруга байланыштуу аргасыз калтырса же алыска кеткен учурда, порталдын функционалы ага мектеп материалын четтетилген түрдө окуп чыгууга мүмкүндүк бере алат. «Ачык мектеп» интернет түйүнүнө кирүүгө мүмкүн болгон бардык жерде жана ар дайым иш алып барат;

 4. • Сиздер баланын мектеп жашоосу тууралуу маселелер боюнча сурамжылоо жүргүзүүдө жана добуш берүүдө катышууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар;

 5. • Порталдын мүмкүнчүлүктөрү ата-энелерге ыкчам маалыматтарды жана баланын сабактарга жетишүүсү жана мектепке келүүсү боюнча аналитиканы берип турууга мүмкүндүк берет;

 6. • Порталдын жардамы менен сиздин балаңыздын жана сиздин үйбүлөңүздүн психологиялык жана юридикалык жардам алууга жана адистердин сунуштамаларын онлайн алууга мүмкүнчүлүктөрү болот;

 7. • Порталдын эң маанилүү бир айырмалоочу өзгөчөлүгү болуп ресурста эркин катталуунун жоктугу эсептелет. Балдар менен түз иш алып баруучу бардык адамдар бул долбоор боюнча иштөөчү билим берүү жана маданият мекемелер аркылуу катталышат. Бул болсо баланын коопсуздугуна жана анын өнүгүүсүнүн туура багыт алуусуна кепилдик берет;

 8. • Көп тилдүү контенттин өнүгүүсү баланын порталда көрсөтүлгөн тилдерди жакшыраак жана эртерээк үйрөнүүсүнө жардам берет;

 9. • Балдардын жана жаштардын китепканаларынын ресурстарын ишке кошуу аларга баланын четтетилген түрдө кире алышына, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Китепканалык-маалыматтык консорциуму жана анын аймактардагы бөлүмдөрү менен өткөрүлүүчү маданият иш-чараларында катышууга мүмкүндүк берет;

 10. • Долбоордо катышуунун арзан баасы. Кызмат көрсөтүү программалары тууралуу толук маалыматты бул жерден караңыздар.

• Mektep24.kg порталы – бул педагогдор коллективи менен мектеп менеджментинин виртуалдык мейкиндикте түз өз ара кызматташуусу;

• Сиздердин балдарыңыздар жаңы маалымат технологияларынын артыкчылыктарын колдонуучу билим берүүнүн заманбап ыкмаларын пайдалана алышат;

• Эгерде балаңыз сабактарды ооруга байланыштуу аргасыз калтырса же алыска кеткен учурда, порталдын функционалы ага мектеп материалын четтетилген түрдө окуп чыгууга мүмкүндүк бере алат. «Ачык мектеп» интернет түйүнүнө кирүүгө мүмкүн болгон бардык жерде жана ар дайым иш алып барат;

• Сиздер баланын мектеп жашоосу тууралуу маселелер боюнча сурамжылоо жүргүзүүдө жана добуш берүүдө катышууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар;

• Порталдын мүмкүнчүлүктөрү ата-энелерге ыкчам маалыматтарды жана баланын сабактарга жетишүүсү жана мектепке келүүсү боюнча аналитиканы берип турууга мүмкүндүк берет;

• Порталдын жардамы менен сиздин балаңыздын жана сиздин үйбүлөңүздүн психологиялык жана юридикалык жардам алууга жана адистердин сунуштамаларын онлайн алууга мүмкүнчүлүктөрү болот;

• Порталдын эң маанилүү бир айырмалоочу өзгөчөлүгү болуп ресурста эркин катталуунун жоктугу эсептелет. Балдар менен түз иш алып баруучу бардык адамдар бул долбоор боюнча иштөөчү билим берүү жана маданият мекемелер аркылуу катталышат. Бул болсо баланын коопсуздугуна жана анын өнүгүүсүнүн туура багыт алуусуна кепилдик берет;

• Көп тилдүү контенттин өнүгүүсү баланын порталда көрсөтүлгөн тилдерди жакшыраак жана эртерээк үйрөнүүсүнө жардам берет;

• Балдардын жана жаштардын китепканаларынын ресурстарын ишке кошуу аларга баланын четтетилген түрдө кире алышына, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Китепканалык-маалыматтык консорциуму жана анын аймактардагы бөлүмдөрү менен өткөрүлүүчү маданият иш-чараларында катышууга мүмкүндүк берет;

• Долбоордо катышуунун арзан баасы. Кызмат көрсөтүү программалары тууралуу толук маалыматты бул жерден караңыздар.