Мектептер үчүн

 1. Mektep24.kg порталы – бул:

 2. • Билим берүү жүрүмүнө инновациялык ыкмаларды жайылтуу, ошондой эле мектепте билим берүүнүн сапатын жогорулатуу;

 3. • Билим берүү кызматтарынын кошумча тизмесин даярдап көрсөтүү;

 4. • Педагогдор коллективинин компьютердик сабаттуулугун жогорулатуу;

 5. • Отчеттуулуктун жана документациялоонун электрондук формаларын пайдалануунун бардык артыкчылыктары;

 6. • Тарбия берүү жүрүмдөрүн «үйбүлө – мектеп» принциби боюнча ишке ашыруу;

 7. • Мектеп окуучуларына психологиялык жактан колдоо көрсөтүү жана келише албастык кырдаалдарды өз убагында алдын алуу;

 8. • Верификацияланган контент - «электрондук педкеңешме» түзүүдө эксперттик байкоо жүргүзүүнү камсыздоо;

 9. • Окуучулар жана алардын ата-энелери менен онлайн-өз ара кызматташуу үчүн аянтча;

 10. • Заманбап маалымат чөйрөсүндө болуунун эффекти;

 11. • Окуу жайдын имиджин жакшыртуу;

 12. • Кыргыз Республикасынын Китепканалык-маалыматтык консорциумуна караштуу балдардын жана жаштардын китепканаларынын ресурстарына мектепти кошуу;

 13. • Акысыз кызмат көрсөтүү.