Окуучулар үчүн

 1. • «Mektep24.kg» порталы – бул сенин компьютериңдеги, планшетиңдеги жана уюлдук телефонуңдагы заманбап мектеп;

 2. • Порталда материалдар кызыктуу жана ар түрдүү формада көрсөтүлгөн;

 3. • Эгерде сенде өз теңтуштарың менен, ата-энең менен, мугалимдер менен сүйлөшүүдө көйгөйлүү маселелер жаралса, же болбосо сен жөн гана өзүңдү жакшыраак түшүнүүнү кааласаң, сенин психологго кайрылууга мүмкүнчүлүгүң бар. Сен өзүңдүн электрондук кабинетиңден таба ала турган байланыш маалыматтарын колдонуу менен жөн гана ага кат жазып койсоң же чалсаң болот;

 4. • Улуу мектеп окуучулары үчүн юристтердин сунуштамалары маанилүү болушу мүмкүн. Порталда адистердин тайпасы иш алып барат, алар силерге юридикалык жардам көрсөтүп, силердин классыңарда, мектебиңерде кызыктуу иш-чараларды өткөрүп бере алышат, ал эми ушуларга байланыштуу силер биздин өлкөбүздүн мыйзамдары тууралуу, мындай же тигиндей турмуш жагдайларында кандай туура амалдарды кылуу керек экенин көбүрөөк биле аласыңар;

 5. • Өзүңдүн жеке кабинетиңде электрондук күндөлүктү колдонуу менен сен үй тапшырмаларды жана сабактарга даярдануу үчүн зарыл болгон башка керектүү маалыматтарды тез билип алууга мүмкүнчүлүгүң бар;

 6. • Порталда сурамжылоо иштери жана добуш берүүлөр жүргүзүлөт, аларга катышуу менен сен мектеп турмушунун ар түрдүү маселелери боюнча өз оюңду айтып, ошондой эле башка балдардын оюн биле аласың;

 7. • Портал келечекте үч тилде иш алып барат: кыргыз тили, орус тили, англис тили. Бул болсо сага алардын ар бирин жакшыраак үйрөнүүгө жардам берет;

 8. • Ар бир мектепте активдүү балдардын тайпасы түзүлүшү мүмкүн, алар порталдагы мектеп бетинин редакторлору болушат. Өз мугалимдериңер менен биргеликте силер мектеп жашоосундагы эң кызыктуу окуялар тууралуу, эң мыкты окуучулар жана педагогдор тууралуу, конкурстар, мелдештер жана алардын жыйынтыктары тууралуу бүт дүйнө жүзүнө айтып берип, сүрөттөрүңөрдү жана видеолорду чыгарып, мектеп гезитин онлайн жүргүзө аласыңар;

 9. • Жакында порталга өлкөдөгү балдардын жана жаштардын китепканаларынын ресурстары кошулат. Сен электрондук окурман билетин алууга, ошондой эле биздин маданият кызматкерлери жүргүзүүчү иш-чаралар жөнүндө билип, аларга катышууга мүмкүнчүлүгүң бар;

 10. • Порталдын жашоосунда сенин активдүү катышууң аны мындан да кызыктуу жана ары пайдалуу кылууга мүмкүндүк берет!

• «Mektep24.kg» порталы – бул сенин компьютериңдеги, планшетиңдеги жана уюлдук телефонуңдагы заманбап мектеп;

• Порталда материалдар кызыктуу жана ар түрдүү формада көрсөтүлгөн;

• Эгерде сенде өз теңтуштарың менен, ата-энең менен, мугалимдер менен сүйлөшүүдө көйгөйлүү маселелер жаралса, же болбосо сен жөн гана өзүңдү жакшыраак түшүнүүнү кааласаң, сенин психологго кайрылууга мүмкүнчүлүгүң бар. Сен өзүңдүн электрондук кабинетиңден таба ала турган байланыш маалыматтарын колдонуу менен жөн гана ага кат жазып койсоң же чалсаң болот;

• Улуу мектеп окуучулары үчүн юристтердин сунуштамалары маанилүү болушу мүмкүн. Порталда адистердин тайпасы иш алып барат, алар силерге юридикалык жардам көрсөтүп, силердин классыңарда, мектебиңерде кызыктуу иш-чараларды өткөрүп бере алышат, ал эми ушуларга байланыштуу силер биздин өлкөбүздүн мыйзамдары тууралуу, мындай же тигиндей турмуш жагдайларында кандай туура амалдарды кылуу керек экенин көбүрөөк биле аласыңар;

• Өзүңдүн жеке кабинетиңде электрондук күндөлүктү колдонуу менен сен үй тапшырмаларды жана сабактарга даярдануу үчүн зарыл болгон башка керектүү маалыматтарды тез билип алууга мүмкүнчүлүгүң бар;

• Порталда сурамжылоо иштери жана добуш берүүлөр жүргүзүлөт, аларга катышуу менен сен мектеп турмушунун ар түрдүү маселелери боюнча өз оюңду айтып, ошондой эле башка балдардын оюн биле аласың;

• Портал келечекте үч тилде иш алып барат: кыргыз тили, орус тили, англис тили. Бул болсо сага алардын ар бирин жакшыраак үйрөнүүгө жардам берет;

• Ар бир мектепте активдүү балдардын тайпасы түзүлүшү мүмкүн, алар порталдагы мектеп бетинин редакторлору болушат. Өз мугалимдериңер менен биргеликте силер мектеп жашоосундагы эң кызыктуу окуялар тууралуу, эң мыкты окуучулар жана педагогдор тууралуу, конкурстар, мелдештер жана алардын жыйынтыктары тууралуу бүт дүйнө жүзүнө айтып берип, сүрөттөрүңөрдү жана видеолорду чыгарып, мектеп гезитин онлайн жүргүзө аласыңар;

• Жакында порталга өлкөдөгү балдардын жана жаштардын китепканаларынын ресурстары кошулат. Сен электрондук окурман билетин алууга, ошондой эле биздин маданият кызматкерлери жүргүзүүчү иш-чаралар жөнүндө билип, аларга катышууга мүмкүнчүлүгүң бар;

• Порталдын жашоосунда сенин активдүү катышууң аны мындан да кызыктуу жана ары пайдалуу кылууга мүмкүндүк берет!

Окуучулар үчүн

 1. • «Mektep24.kg» порталы – бул сенин компьютериңдеги, планшетиңдеги жана уюлдук телефонуңдагы заманбап мектеп;

 2. • Порталда материалдар кызыктуу жана ар түрдүү формада көрсөтүлгөн;

 3. • Эгерде сенде өз теңтуштарың менен, ата-энең менен, мугалимдер менен сүйлөшүүдө көйгөйлүү маселелер жаралса, же болбосо сен жөн гана өзүңдү жакшыраак түшүнүүнү кааласаң, сенин психологго кайрылууга мүмкүнчүлүгүң бар. Сен өзүңдүн электрондук кабинетиңден таба ала турган байланыш маалыматтарын колдонуу менен жөн гана ага кат жазып койсоң же чалсаң болот;

 4. • Улуу мектеп окуучулары үчүн юристтердин сунуштамалары маанилүү болушу мүмкүн. Порталда адистердин тайпасы иш алып барат, алар силерге юридикалык жардам көрсөтүп, силердин классыңарда, мектебиңерде кызыктуу иш-чараларды өткөрүп бере алышат, ал эми ушуларга байланыштуу силер биздин өлкөбүздүн мыйзамдары тууралуу, мындай же тигиндей турмуш жагдайларында кандай туура амалдарды кылуу керек экенин көбүрөөк биле аласыңар;

 5. • Өзүңдүн жеке кабинетиңде электрондук күндөлүктү колдонуу менен сен үй тапшырмаларды жана сабактарга даярдануу үчүн зарыл болгон башка керектүү маалыматтарды тез билип алууга мүмкүнчүлүгүң бар;

 6. • Порталда сурамжылоо иштери жана добуш берүүлөр жүргүзүлөт, аларга катышуу менен сен мектеп турмушунун ар түрдүү маселелери боюнча өз оюңду айтып, ошондой эле башка балдардын оюн биле аласың;

 7. • Портал келечекте үч тилде иш алып барат: кыргыз тили, орус тили, англис тили. Бул болсо сага алардын ар бирин жакшыраак үйрөнүүгө жардам берет;

 8. • Ар бир мектепте активдүү балдардын тайпасы түзүлүшү мүмкүн, алар порталдагы мектеп бетинин редакторлору болушат. Өз мугалимдериңер менен биргеликте силер мектеп жашоосундагы эң кызыктуу окуялар тууралуу, эң мыкты окуучулар жана педагогдор тууралуу, конкурстар, мелдештер жана алардын жыйынтыктары тууралуу бүт дүйнө жүзүнө айтып берип, сүрөттөрүңөрдү жана видеолорду чыгарып, мектеп гезитин онлайн жүргүзө аласыңар;

 9. • Жакында порталга өлкөдөгү балдардын жана жаштардын китепканаларынын ресурстары кошулат. Сен электрондук окурман билетин алууга, ошондой эле биздин маданият кызматкерлери жүргүзүүчү иш-чаралар жөнүндө билип, аларга катышууга мүмкүнчүлүгүң бар;

 10. • Порталдын жашоосунда сенин активдүү катышууң аны мындан да кызыктуу жана ары пайдалуу кылууга мүмкүндүк берет!

• «Mektep24.kg» порталы – бул сенин компьютериңдеги, планшетиңдеги жана уюлдук телефонуңдагы заманбап мектеп;

• Порталда материалдар кызыктуу жана ар түрдүү формада көрсөтүлгөн;

• Эгерде сенде өз теңтуштарың менен, ата-энең менен, мугалимдер менен сүйлөшүүдө көйгөйлүү маселелер жаралса, же болбосо сен жөн гана өзүңдү жакшыраак түшүнүүнү кааласаң, сенин психологго кайрылууга мүмкүнчүлүгүң бар. Сен өзүңдүн электрондук кабинетиңден таба ала турган байланыш маалыматтарын колдонуу менен жөн гана ага кат жазып койсоң же чалсаң болот;

• Улуу мектеп окуучулары үчүн юристтердин сунуштамалары маанилүү болушу мүмкүн. Порталда адистердин тайпасы иш алып барат, алар силерге юридикалык жардам көрсөтүп, силердин классыңарда, мектебиңерде кызыктуу иш-чараларды өткөрүп бере алышат, ал эми ушуларга байланыштуу силер биздин өлкөбүздүн мыйзамдары тууралуу, мындай же тигиндей турмуш жагдайларында кандай туура амалдарды кылуу керек экенин көбүрөөк биле аласыңар;

• Өзүңдүн жеке кабинетиңде электрондук күндөлүктү колдонуу менен сен үй тапшырмаларды жана сабактарга даярдануу үчүн зарыл болгон башка керектүү маалыматтарды тез билип алууга мүмкүнчүлүгүң бар;

• Порталда сурамжылоо иштери жана добуш берүүлөр жүргүзүлөт, аларга катышуу менен сен мектеп турмушунун ар түрдүү маселелери боюнча өз оюңду айтып, ошондой эле башка балдардын оюн биле аласың;

• Портал келечекте үч тилде иш алып барат: кыргыз тили, орус тили, англис тили. Бул болсо сага алардын ар бирин жакшыраак үйрөнүүгө жардам берет;

• Ар бир мектепте активдүү балдардын тайпасы түзүлүшү мүмкүн, алар порталдагы мектеп бетинин редакторлору болушат. Өз мугалимдериңер менен биргеликте силер мектеп жашоосундагы эң кызыктуу окуялар тууралуу, эң мыкты окуучулар жана педагогдор тууралуу, конкурстар, мелдештер жана алардын жыйынтыктары тууралуу бүт дүйнө жүзүнө айтып берип, сүрөттөрүңөрдү жана видеолорду чыгарып, мектеп гезитин онлайн жүргүзө аласыңар;

• Жакында порталга өлкөдөгү балдардын жана жаштардын китепканаларынын ресурстары кошулат. Сен электрондук окурман билетин алууга, ошондой эле биздин маданият кызматкерлери жүргүзүүчү иш-чаралар жөнүндө билип, аларга катышууга мүмкүнчүлүгүң бар;

• Порталдын жашоосунда сенин активдүү катышууң аны мындан да кызыктуу жана ары пайдалуу кылууга мүмкүндүк берет!