«Ачык мектеп»
долбооруна катышуу үчүн билдирме


Мектеп жөнүндө маалымат

 

 

 

Байланышуучу адам

 

 

 

 

Программасы

 


«Ачык мектеп» долбооруна катышуу үчүн билдирме

Мектеп жөнүндө маалымат

 

 

 

Байланышуучу адам

 

 

 

 

Программасы