Педагогдор үчүн

  1. • Mektep24.kg порталы – бул жаңы маалымат технологияларынын артыкчылыктарын колдонуу менен билим берүүнүн заманбап ыкмаларын колдонуу мүмкүнчүлүгү;

  2. • Сизге окуучулар жана алардын ата-энелери менен өз ара кызматташуу үчүн ыңгайлуу онлайн аянтча берилет;

  3. • Порталдын иштөөсүндө психологдордун катышуусу мектеп окуучуларына жана мектеп коллективинде психологиялык климатка ар дайым колдоо көрсөтүүгө жардам берет;

  4. • Педагогдор үчүн профессионалдык талкууларга катышуу мүмкүнчүлүгү жана адистешкен форумда тажрыйба алмашуу мүмкүнчүлүктөрү каралган;

  5. • Долбоорду өнүктүрүүнүн маанилүү багыты болуп верификацияланган контентти түзүүдө Сиздин түзмө-түз катышууңуз эсептелет;

  6. • Порталда кызматтарды жана КРда укук базасынын түзүлүшүнө жараша педагогдордун усулдук иштеп чыгууларын акчалаштыруу үчүн аянтча уюштурулат;

  7. • Заманбап маалымат чөйрөсүндө болуунун эффекти – бул заманбап педагогдун маанилүү түзүлүүчү мүнөздөмөсү;

  8. • Балдарга билим берүү жана квалификацияны жогорулатуу үчүн заманбап электрондук куралдар менен иш алып баруу мүмкүнчүлүгү;

  9. • Акысыз кызмат көрсөтүү.