Педагогдор үчүн

 1. • Mektep24.kg порталы – бул жаңы маалымат технологияларынын артыкчылыктарын колдонуу менен билим берүүнүн заманбап ыкмаларын колдонуу мүмкүнчүлүгү;

 2. • Сизге окуучулар жана алардын ата-энелери менен өз ара кызматташуу үчүн ыңгайлуу онлайн аянтча берилет;

 3. • Порталдын иштөөсүндө психологдордун катышуусу мектеп окуучуларына жана мектеп коллективинде психологиялык климатка ар дайым колдоо көрсөтүүгө жардам берет;

 4. • Педагогдор үчүн профессионалдык талкууларга катышуу мүмкүнчүлүгү жана адистешкен форумда тажрыйба алмашуу мүмкүнчүлүктөрү каралган;

 5. • Долбоорду өнүктүрүүнүн маанилүү багыты болуп верификацияланган контентти түзүүдө Сиздин түзмө-түз катышууңуз эсептелет;

 6. • Порталда кызматтарды жана КРда укук базасынын түзүлүшүнө жараша педагогдордун усулдук иштеп чыгууларын акчалаштыруу үчүн аянтча уюштурулат;

 7. • Заманбап маалымат чөйрөсүндө болуунун эффекти – бул заманбап педагогдун маанилүү түзүлүүчү мүнөздөмөсү;

 8. • Балдарга билим берүү жана квалификацияны жогорулатуу үчүн заманбап электрондук куралдар менен иш алып баруу мүмкүнчүлүгү;

 9. • Акысыз кызмат көрсөтүү.

• Mektep24.kg порталы – бул жаңы маалымат технологияларынын артыкчылыктарын колдонуу менен билим берүүнүн заманбап ыкмаларын колдонуу мүмкүнчүлүгү;

• Сизге окуучулар жана алардын ата-энелери менен өз ара кызматташуу үчүн ыңгайлуу онлайн аянтча берилет;

• Порталдын иштөөсүндө психологдордун катышуусу мектеп окуучуларына жана мектеп коллективинде психологиялык климатка ар дайым колдоо көрсөтүүгө жардам берет;

• Педагогдор үчүн профессионалдык талкууларга катышуу мүмкүнчүлүгү жана адистешкен форумда тажрыйба алмашуу мүмкүнчүлүктөрү каралган;

• Долбоорду өнүктүрүүнүн маанилүү багыты болуп верификацияланган контентти түзүүдө Сиздин түзмө-түз катышууңуз эсептелет;

• Порталда кызматтарды жана КРда укук базасынын түзүлүшүнө жараша педагогдордун усулдук иштеп чыгууларын акчалаштыруу үчүн аянтча уюштурулат;

• Заманбап маалымат чөйрөсүндө болуунун эффекти – бул заманбап педагогдун маанилүү түзүлүүчү мүнөздөмөсү;

• Балдарга билим берүү жана квалификацияны жогорулатуу үчүн заманбап электрондук куралдар менен иш алып баруу мүмкүнчүлүгү;

• Акысыз кызмат көрсөтүү.

Педагогдор үчүн

 1. • Mektep24.kg порталы – бул жаңы маалымат технологияларынын артыкчылыктарын колдонуу менен билим берүүнүн заманбап ыкмаларын колдонуу мүмкүнчүлүгү;

 2. • Сизге окуучулар жана алардын ата-энелери менен өз ара кызматташуу үчүн ыңгайлуу онлайн аянтча берилет;

 3. • Порталдын иштөөсүндө психологдордун катышуусу мектеп окуучуларына жана мектеп коллективинде психологиялык климатка ар дайым колдоо көрсөтүүгө жардам берет;

 4. • Педагогдор үчүн профессионалдык талкууларга катышуу мүмкүнчүлүгү жана адистешкен форумда тажрыйба алмашуу мүмкүнчүлүктөрү каралган;

 5. • Долбоорду өнүктүрүүнүн маанилүү багыты болуп верификацияланган контентти түзүүдө Сиздин түзмө-түз катышууңуз эсептелет;

 6. • Порталда кызматтарды жана КРда укук базасынын түзүлүшүнө жараша педагогдордун усулдук иштеп чыгууларын акчалаштыруу үчүн аянтча уюштурулат;

 7. • Заманбап маалымат чөйрөсүндө болуунун эффекти – бул заманбап педагогдун маанилүү түзүлүүчү мүнөздөмөсү;

 8. • Балдарга билим берүү жана квалификацияны жогорулатуу үчүн заманбап электрондук куралдар менен иш алып баруу мүмкүнчүлүгү;

 9. • Акысыз кызмат көрсөтүү.

• Mektep24.kg порталы – бул жаңы маалымат технологияларынын артыкчылыктарын колдонуу менен билим берүүнүн заманбап ыкмаларын колдонуу мүмкүнчүлүгү;

• Сизге окуучулар жана алардын ата-энелери менен өз ара кызматташуу үчүн ыңгайлуу онлайн аянтча берилет;

• Порталдын иштөөсүндө психологдордун катышуусу мектеп окуучуларына жана мектеп коллективинде психологиялык климатка ар дайым колдоо көрсөтүүгө жардам берет;

• Педагогдор үчүн профессионалдык талкууларга катышуу мүмкүнчүлүгү жана адистешкен форумда тажрыйба алмашуу мүмкүнчүлүктөрү каралган;

• Долбоорду өнүктүрүүнүн маанилүү багыты болуп верификацияланган контентти түзүүдө Сиздин түзмө-түз катышууңуз эсептелет;

• Порталда кызматтарды жана КРда укук базасынын түзүлүшүнө жараша педагогдордун усулдук иштеп чыгууларын акчалаштыруу үчүн аянтча уюштурулат;

• Заманбап маалымат чөйрөсүндө болуунун эффекти – бул заманбап педагогдун маанилүү түзүлүүчү мүнөздөмөсү;

• Балдарга билим берүү жана квалификацияны жогорулатуу үчүн заманбап электрондук куралдар менен иш алып баруу мүмкүнчүлүгү;

• Акысыз кызмат көрсөтүү.