Контакты

Иштеп чыгуучу компания:

"Тартип" жабык акционердик коому

720033, Кыргызская Республика

Бишкек, ул. Т. Молдо 60, офис 1

+996 (312) 325 040

+996 (505) 325 040

Сайт: www.tartip.kg

E-mail: info@tartip.kg